Medlemskonference

Kom til inspirerende foredrag og erfaringsudveksling lørdag den 23. marts, hvor Stofskifteforeningen holder medlemskonference og generalforsamling kl. 9-16.30.

Husk at tilmelde dig mens der stadig er ledige pladser

Hør Steen Bonnema, nyudnævnt professor ved Klinisk institut, Syddansk Universitet, fortælle om ny forskning på stofskifteområdet. Steen Bonnema står blandt andet bag et større studie af mineralet selens betydning for stofskiftesygdomme og senest har Steen Bonnema fået forskningsmidler til en sammenligning af kombinationsbehandling og behandling med thyroid.

Sidsel Bekke-Hansen er autoriseret psykolog og ph.d og har netop skrevet bogen Lavt stofskifte – Psykologiske og kognitive aspekter. Sidsel Bekke-Hansen fortæller om hvordan sygdommen kan ramme fra mange kanter. Fysisk, kognitivt, socialt og psykologisk.

Sidsel Bekke-Hansen tager sin bog med og sælger den til en fordelagtig pris. Stofskifteforeningen har også købt 3 stk som vi udlodder til generalforsamlingen.

Mette Pedersen er klinisk diætist, Frederiksberg Hospital, endokrinologisk ambulatorium og formand for FaKD. Mette Pedersen er, sammen med en anden forfatter, på vej med bogen: Kampen med stofskiftet. Mette Pedersen kommer her omkring kosten og dens betydning, når man er stofskiftesyg.

I flere pauser, vil der være god tid til at tale med andre med stofskiftesygdomme.

Generalforsamling

Kl. 15 er der ordinær generalforsamling med dagsorden i henhold til vedtægterne
1. Valg af dirigent og referent
2. Formanden aflægger mundtlig beretning
3. Kassereren aflægger regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget for indeværende år, herunder kontingentets størrelse og budgetskitse for det kommende år
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jfr. §3.2
7. Valg af revisorer
8. Eventuelt

Sidsel Bekke-Hansen har lavet denne lille video for at fortælle lidt mere om hendes oplæg.