Personer med handicap møder stadig mange udfordringer

Personer med handicap i Danmark, Grønland og Færøerne møder stadig mange udfordringer. Det dokumenterer en ny rapport, som Danske Handicaporganisationer og tilsvarende paraplyorganisationer i Færøerne og Grønland har sendt til FN’s Handicapkomité. Stofskifteforeningen er en del af Danske Handicaporganisationer, og foreningen støtter og bidrager til arbejdet for et godt liv for både handicappede og kronisk syge i rammen af Danske Handicaporganisationer.
Du kan læse rapporten på www.handicap.dk