Covid-19 vacciner og skjoldbruskkirtlen

Af overlæge og klinisk lektor Thomas Brix, Odense Universitetshospital

Siden de første Covid-19 vacciner blev taget i brug i december 2020, har der været stor opmærksomhed omkring mulige bivirkninger. Intet tyder dog på, at der er sammenhæng mellem Covid-19 vaccination og ændringer i stofskiftet.

Lægemiddelmyndighederne i Danmark overvåger sikkerheden af Covid-19 vacciner, og overvågningen baseres på indberetninger af formodede bivirkninger. Pr. 12. oktober 2021 var 4.462.899 personer Covid-19 vaccineret i Danmark.

Covid-19 vaccinen og skjoldbruskkirtelsygdomme

I rapporterne er der indtil nu ingen oplysninger om formodede bivirkninger relateret til skjoldbruskkirtlen og/eller stofskiftet. Hvorvidt det skyldes, at sådanne bivirkninger slet ikke er indberettet – eller om det skyldes, at disse indberetninger ikke er behandlet endnu, vides ikke. Umiddelbart må det dog formodes, at det er fordi, indberetningerne ikke er færdigbehandlede, idet der inden for det seneste år er publiceret omkring 50 artikler (case-stories) omhandlende udvikling af en betændelsestilstand i skjoldbruskkirtlen (thyroidit) efter en Covid-19 vaccination (er beskrevet for alle de eksisterende typer af vacciner). Forløbet for denne betændelsestilstand er typisk udvikling af højt stofskifte (to-otte uger efter vaccination), efterfulgt af et forløb med forbigående lavt stofskifte. 90 procent af de ramte genetablerer normalt stofskifte i løbet af tre-seks måneder. Der er også beskrevet enkelte tilfælde af reaktivering af Graves’ sygdom (for højt stofskifte som følge af bagvedliggende autoimmun sygdom) efter Covid-19 vaccination. Sluttelig er det beskrevet, at personer med eksisterende sygdom i skjoldbruskkirtlen (for lavt stofskifte) kan udvikle forbigående mindre udsving i deres blodprøver, som hos de fleste ikke giver anledning til, at der skal ændres i dosis af stofskiftehormon.

  • Per ultimo marts 2023 har Lægemiddelstyrelsen modtaget 71.017 anmeldelser om mulige bivirkninger til de aktuelle COVID vacciner. Lægemiddelstyrelsen har behandlet 41.204 af disse, og der er ikke nogen ny udvikling i resultaterne.

  • Langt hovedparten af de indberettede bivirkninger er lette og kendte bivirkninger såsom smerter ved indstiksstedet, træthed, hovedpine og feber.

Få tilfælde i forhold til antallet af vaccinerede

Imidlertid skal man huske på, at der nu er vaccineret mange millioner personer, og at der ”kun” er offentliggjort relativt få rapporter med bivirkninger. Så det er ingenlunde sikkert, at der er en kausal sammenhæng mellem Covid-19 vaccination og de før nævnte ændringer i stofskiftet. Det mest sandsynlige er, at der er tale om helt tilfældige sammentræf. I den forbindelse er det vigtigt at nævne, at thyroidit også er beskrevet i tilslutning til andre vacciner (influenza, MFR, HPV, Hepatitis). Den aktuelle overvågning af Covid-19 vacciner, som foretages af danske og udenlandske lægemiddelmyndigheder, vil på sigt give svar på, hvorvidt forekomsten af thyroidit/autoimmun thyroidea-sygdom/graden af variation i stofskiftet er mere eller mindre udtalt end det, vi kender fra andre vacciner.

Covid-19 vaccinen er sikker

De officielle anbefalinger fra de danske sundhedsmyndigheder er – i lighed med anbefalinger fra European Thyroid Association og American Thyroid Association – at Covid-19 vaccinationer er sikre lægemidler, og at der med udgangspunkt i den nuværende viden ikke er noget, som tyder på, at personer som har eller har haft en stofskiftesygdom, har en markant anderledes bivirkningsprofil end personer uden stofskiftesygdom. Med andre ord, personer som har, eller har haft en sygdom i skjoldbruskkirtlen kan fortsat blive vaccineret på linje med baggrundsbefolkningen.

Foto: Daniel Schludi, Unsplash