PRIVATLIVSPOLITIK

Vi har opdateret vores privatlivspolitik.

Det har vi gjort fordi persondataforordningen (GDPR) er trådt i kraft i hele EU.

GDPR er udarbejdet med henblik på at harmonisere lovgivningen vedrørende databeskyttelse og præcisere gennemsigtighedsreglerne for, hvordan organisationer beskriver deres databehandling. Vi foretager nogle påkrævede opdateringer af vores privatlivspolitik.

PERSONDATA

De oplysninger vi har på dig er navn, adresse, mobilnummer, e-mail, fødselsår, som du oplyser os ved indmeldelsen. Vi har også oplysning om hvilken sygdomsområde, der har din interesse, hvis du selv har oplyst os dette. Ligeledes har vi dit cpr. nr., hvis du i forbindelse med donation har ønsket skattefradrag og oplyst os det.

FORMÅL OG OPBEVARING AF DATA

Vi vil opbevare dine personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt for os for opfyldelsen af vores formål:

Servicering af dig som medlem af Stofskifteforeningen samt tilpasset kommunikation og markedsføring (tilbud til eksisterende og tidligere medlemmer).

Vi vil opbevare dine personlige oplysninger i indeværende plus 5 år efter afslutning af medlemsrelationen, i henhold til bogføringsloven.

Dine nuværende persondata oplysninger ændres ikke, hvis vi ikke hører fra dig og vi ændrer heller ikke på den måde, vi behandler oplysningerne på.

VIDEREFORMIDLING OG/ELLER UDVEKSLING

Vi formidler eller udveksler ikke dine personlige oplysninger til tredjepart, med henblik på kommunikation og markedsføring uden for Stofskifteforeningen.

Vi har indgået databehandleraftaler med de leverandører, der opbevarer og behandler data på vores vegne, så vi kan udføre vores formål, fx ved administration af medlemskabet, udsendelse af blad og tilpasset kommunikation og markedsføring.

RETTEN TIL AT FÅ OPLYST DATA

Du har til en hver tid ret til at få oplyst, hvilke personlige oplysninger, vi har registreret om dig. Kontakt Stofskifteforeningens sekretariat på telefon 2973 2101.

RETTEN TIL AT KORRIGERE DATA

Du har ret til at anmode om at får dine personlige oplysninger rettet, hvis de er ukorrekte. Kontakt i den sammenhæng Stofskifteforeningens sekretariat.

RETTEN TIL AT FÅ DATA SLETTET

Du har til enhver tid ret til at få slettet dine personlige oplysninger. Ønsker du ikke længere at Stofskifteforeningen har persondata registreret om dig, beder vi dig rette henvendelse til info@stofskifteforeningen.dk og vi sletter dine data. I det tilfælde anser vi dog dit medlemskab i Stofskifteforeningen som ophørt, og dermed også vores forpligtelser.

OPDATERINGER AF VORES POLITIK OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Der kan være behov for vi opdaterer vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Den seneste udgave af vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger vil være tilgængelig på vores hjemmeside.