Mål

Stofskifteforeningen har som mål at støtte stofskiftepatienter, voksne og børn, samt deres pårørende.

Det gør foreningen gennem information og formidling af viden, gennem rådgivning og ved at støtte forskning i stofskiftesygdomme.

Stofskifteforeningens arbejde sikres gennem medlemskontingent og indsamlede midler.

Når du støtter Stofskifteforeningen, gør du en forskel for stofskiftepatienter og er med til at støtte forskning i stofskiftesygdomme.

Det arbejder vi for

– at flere kender til stofskiftesygdomme

– at patienterne får en hurtig diagnose

– en forbedret behandling til alle med en stofskiftesygdom

Vision

– at sikre alle mennesker med en stofskiftesygdom de bedst mulige vilkår for at leve et godt liv med en stofskiftesygdom

– at årsagen til kroniske stofskiftesygdomme findes

Værdier

Stofskifteforeningens grundværdier er:

Åbenhed

Vi ønsker åben dialog med det omgivende samfund, vi vil vise åbent, hvorledes vi bruger midlerne, og hvilke debatter vi fører, og vi vil lære af andre, nationalt som internationalt.

Saglighed

Vi vil være kendt for høj saglighed i vores oplysningsarbejde.
Sagligheden baserer sig dels på vores store indsigt som patienter og dels på vores nære samarbejde med lægefaglige specialister.

Vi lægger stor vægt på videnskabelig evidens, og vi skelner tydeligt mellem dokumenterede og anbefalede behandlingsformer og alternativer.

Positivitet

Vi er båret af et ønske om at skabe bedre vilkår for mennesker med stofskiftesygdomme.

Der gør vi ved at bevare en konstruktiv tilgang og respektfuld dialog, også når vi ikke er enige.

Målet er at blive den part, andre aktører lytter til og gerne vil indgå samarbejde med.