Ny formulering af Euthyrox

Vi er blevet informeret af Lægemiddelstyrelsen og Merck om, at lægemidlet Euthyrox til behandling af lavt stofskifte nu kommer i ny formulering (ny “opskrift”). Ændringen sker den 4. maj 2020.

Der er i den nye formulering kun sket ændringer i hjælpestofferne, og der er derfor ikke ændret på indholdet af det aktive stof levothyroxin. Det er en længe ventet ændring, og Danmark er et af de sidste 22 lande, hvor denne ændring sker.Frankrig skiftede som første land til den nye formulering tilbage i 2017. Skiftet medførte en del uro hos de franske patienter, men der er efterfølgende gode tilbagemeldinger om skiftet fra lande som Holland, Belgien og Tyskland. Så vi tror også på et godt skifte i Danmark.

Der forventes ikke nye bivirkninger ved den ændrede formulering. Optag og effekt er testet og fundet ens for henholdsvis gammel og ny formulering. Merck ændrer deres formulering for at gøre produktet mere stabilt og sikre, at det aktive stof levothyroxin forbliver stabilt under hele produktets levetid. Den nye formulering er udviklet efter forespørgsel om bedre stabilitet fra flere myndigheder.

De ændringer, der er sket er, at laktose er erstattet med mannitol og der tilsættes citronsyre. Det er velkendte hjælpestoffer, der anvendes i mange forskellige slags medicin. Kombinationen af hjælpestofferne mannitol og citronsyre er blandt andet kendt fra Treo. Ved at fjerne laktose fra medicinen hjælper man den gruppe af stofskiftepatienter der har laktoseintolerance.

Ny pakning

Billedet til venstre viser den gamle pakning og billedet til højre viser den ny pakning, hvor der på forsiden står, at der er sket ændring af hjælpestoffer.

Når man kommer på apoteket og får udleveret en pakning med den ændrede formulering, vil apoteket oplyse om ændringen og udlevere skriftlig Patient information sammen med medicinen.

Husk det er vigtigt at tage medicinen på samme måde som før, men det er dog vigtigt at mærke efter og få taget blodprøver lidt oftere efter et skifte til ny formulering. Nogle patienter vil have behov for at få tilpasset dosis af medicin, andre vil ikke opleve ændringer ved skifte.

Der forventes ikke nye bivirkninger ved den ændrede formulering. Optag og effekt skulle være den samme.

Alment praktiserende læger, endokrinologer og apoteker er blevet informeret om denne ændring og vil hjælpe med at informere om, hvad man som patient skal forholde sig til.

Fakta

 – Medicinen skal tages på samme måde som vanligt (samme dosis og styrke)
‒ Når man først er startet med at tage de nye tabletter, skal man fortsætte med dette
‒ Måling af TSH cirka 6 uger efter skiftet for at sikre at dosis stadig er korrekt
– Hvis du vil vide mere kan du læse på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside