Jodindtagelse hos gravide

Jod er essentielt for dannelse af stofskiftehormoner

Jod er et mineral, der er essentielt for skjoldbruskkirtlens dannelse af stofskiftehormoner, og et tilstrækkeligt jodindtag er afgørende for opretholdelse af en normal stofskiftefunktion. Under en graviditet er stofskiftehormoner vigtige udviklingsfaktorer, særligt hvad angår fosterets hjerneudvikling, og et tilstrækkeligt jodindtag hos gravide er vigtigt for at forhindre stofskiftesygdom hos den gravide og komplikationer hos fosteret.

Jodberigelse af salt siden 2000

I Danmark har jodberigelse af køkkensalt og salt anvendt i industrielt fremstillet brød været obligatorisk siden år 2000. Dette på grund af en generel jodmangel i den danske befolkning, der var mest udtalt i vest Danmark, og som afspejlede sig i en øget forekomst af stofskiftesygdom. Jodberigelsen har som ventet ført til et øget jodindtag i den danske befolkning, men løbende monitorering har vist, at jodindtaget fortsat er utilstrækkeligt, særligt hos gravide. Som en konsekvens heraf har Fødevarestyrelsen pr 1. juli 2019 øget kravet til den obligatoriske jodberigelse i Danmark fra 13 til 20 milligram jod per kilo salt. Dette er en markant stigning, og det er afgørende at monitorere effekten, særligt i risikogrupper.

  • Ph.d.-vejleder og projektansvarlig er Stine Linding Andersen, afdelingslæge, ph.d., dr. med., Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.

  • Projektdeltager er Louise Knøsgaard, læge, ph.d.-studerende, Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Projektet måler jodindtagelsen hos gravide i Region Nordjylland

Derfor vil vi i dette projekt lave en ny undersøgelse af jodindtaget blandt 150 gravide kvinder i Region Nordjylland. Jodindtaget vurderes ved måling af jodkoncentrationen i urinprøver og sammenholdes med en tilsvarende undersøgelse udført i samme geografiske område før den øgede jodberigelse. For at korrigere for væskeindtag måles også koncentrationen af kreatinin i urinprøven. Undersøgelsens resultater vil nationalt være væsentlige som led i anbefalinger for jodberigelse og indtag af jodholdigt kosttilskud under graviditet. Muligheden for at sammenholde jodindtaget hos danske gravide før og efter en markant stigning i den nationale jodberigelse er unik og vil være af stor international interesse i forhold til strategi for jodberigelse og monitorering af denne globalt.

Stofskifteforeningen støtter projektet

Stofskifteforeningen støtter projektet med 20.000 kr.

Undersøgelsens resultater vil nationalt være væsentlige som led i anbefalinger for jodberigelse og indtag af jodholdigt kosttilskud under graviditet.