Ny vejledning til studerende med funktionsnedsættelse

I et særligt initiativ fra den politiske aftale vedrørende studerende med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser på videregående uddannelser fra maj 2021, blev der afsat midler til at udvikling af nye informationsmaterialer.

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) har nu færdigudviklet og udgivet disse materialer.

DCUM har udviklet dels et vejledningsmateriale til videregående uddannelsesinstitutioner og dels et digitalt planlægningsværktøj på  (www.minstudieplan.dk). Materialerne er gratis.

Vejledning til videregående uddannelser: studerende med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser

Der er en vejledning til studerende og en vejledning til ansatte, herunder administrativt personale, vejledere og undervisere på uddannelsesinstitutioner.

Vejledningerne indeholder bl.a. viden om 47 fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, og de udfordringer og behov funktionsnedsættelserne kan medføre i studierelaterede kontekster. Vejledningen til de ansatte indeholder desuden anbefalinger til, hvordan man med fordel kan støtte studerende med funktionsnedsættelser.

Vejledningen til ansatte er blevet sendt i en trykt version til alle videregående uddannelsesinstitutioner sammen med en bunke informationspjecer målrettet studerende og ansatte.

Digital platform som planlægningsværktøj

Vejledningen til studerende er blevet integreret i den digitale platform, minstudieplan.dk. Den digitale platform er et planlægningsværktøj til studerende på videregående uddannelser og er lancereret som en forsøgsordning. Platformen kan give de studerende et overblik over deres uddannelsesforløb, og de kan samtidig indhente viden om støttemuligheder og få indsigt i forskellige funktionsnedsættelser. Når de studerende har oprettet en gratis bruger, kan de opbygge deres studieplan, dele studieplanen med en vejleder, en støtteperson eller andre, få notifikationer om vigtige datoer og samle relevante dokumenter – alt sammen med formålet om at skabe et mere sammenhængende uddannelsesforløb for studerende med funktionsnedsættelser ved at samle alt ét sted, men også ved at skabe et mere visuelt overblik.

For vejledere eller andre ansatte kan minstudieplan.dk fungere som en fælles visuel referenceramme, der kan facilitere vejledningssamtaler om eventuelle fremtidige dispensations- og støttebehov.

Stofskifteforeningen har været med til at kvalificere afsnittet om stofskiftesygdom til vejledningsmaterialerne og formand Julie Davey Lund siger i den forbindelse:

Det er godt at der kommer fokus på at der kan være udfordringer med stofskiftesygdomme og der vil være nogle, som har så store udfordringer, som vejledningen beskriver. På denne måde vil de studerende, der oplever disse udfordringer også blive taget alvorligt og forhåbentlig få den rette hjælp.

Læs her om de særlige udfordringer og hensyn, der kan gøre sig gældende, hvis man som studerende har en stofskiftediagnose

  • Læs om de særlige udfordringer og hensyn der kan gøre sig gældende, når man har en stofskiftediagnose her
  • Læs mere om projektet her.

  • Besøg platformen www.minstudieplan.dk.

  • Download vejledningsmaterialet til ansatte eller bestil et fysisk eksemplar her.