Kan det hjælpe at fjerne skjoldbruskkirtlen ?

Af Julie Davey Lund

Hos nogle patienter med lavt stofskifte siger blodprøverne, at sygdommen er velbehandlet – men på trods af det oplever patienterne stadig symptomer. I Norge har man i et nyt studie derfor set nærmere på, om disse patienter kan blive hjulpet af at få fjernet skjoldbruskkirtlen.

Hashimoto er den mest udbredte autoimmune sygdom i verden. Den blev opdaget i 1912, og Hashimoto medfører lavt stofskifte med symptomer som træthed, dårlig søvn, muskel- og ledsmerter samt tørre øjne og mund.

Der findes to typer af Hashimoto. Ved den ene type har man som patient god gavn af behandling med Levothyroxin (T4-medicin), og symptomerne på det lave stofskifte forsvinder. Anderledes ser det ud med den anden gruppe; her forsvinder symptomerne ikke, selvom de behandles med Levothyroxin og selvom blodprøverne viser, at tallene ligger i normalområdet.

Det første af sin slags

I vores naboland mod nord har man derfor i 2019 udført et studie for at klarlægge, om gruppen af Hashimoto-patienter med vedvarende symptomer kan få det bedre, hvis deres skjoldbruskkirtel bliver fjernet. Hypotesen var nemlig, at patienternes mange og vedvarende symptomer kan skyldes den autoimmune reaktion og ikke det lave stofskifte. Ergo; at hvis kilden til den autoimmune reaktion (nemlig skjoldbruskkirtlen) blev fjernet, ville de vedvarende symptomer forsvinde.

Studiet er det første af sin slags, og eftersom nogle af deltagerne fik fjernet skjoldbruskkirtlen og altså skulle gennemgå en operation, var det ikke helt uden risici at være med. Derfor blev der kun valgt deltagere ud, som havde mange og langvarige symptomer – og samtidig deltagere, der havde en antiTPO-måling på over 1000.

Et 18 måneder langt studie med 150 deltagere

Det norske studie blev udført ved Telemark hospitalet i Norge. Der var 150 deltagere i alderen 18-79 år, og de blev delt tilfældigt i to grupper: Den ene gruppe fik fjernet skjoldbruskkirtlen ved en operation og blev behandlet med Levothyroxin. Den anden gruppe blev kun behandlet med Levothyroxin.

Inden studiet blev sat i gang, havde alle deltagerne som bekendt høje antiTPO-tal og vedvarende Hashimoto-symptomer. Desuden blev de vurderet raske nok til at kunne gennemgå en operation. Fælles for deltagerne var det ligeledes, at de havde en TSH over 3,5, da de blev diagnosticeret med Hashimoto, og inden studiets start skulle patienterne være velbehandlede med normal TSH-værdi samt T3- og T4-værdier. Endelig skulle patienterne som bekendt have symptomer på lavt stofskifte, selvom deres blodprøver var normale.

I løbet af hele studiet blev der fulgt op på deltagerne i begge grupper med en kombination af blodprøver og spørgeskemaer efter tre, seks, 12 og 18 måneder.

Fakta

Levothyroxin er det kunstigt fremstillede skjoldbruskkirtelhormon Thyroxin, som bruges til behandling af lavt stofskifte. Det findes i tre præparater: Eltroxin®, Euthyrox® og Tirosint®
TSH er det hormon, der stimulerer skjoldbruskkirtlen til at producere stofskiftehormon. TSH skal normalt ligge mellem 0,3-4,5
Anti-TPO: Skjoldbruskkirtlen kan blive angrebet af antistoffer (anti-TPO), som med tiden kan reducere kirtlens evne til at lave T4 (og T3). TSH vil da langsomt begynde at stige, men da skjoldbruskkirtlen er skadet, er den ude af stand til at producere nok stofskiftehormon.

Konklusion

Da det 18 måneder lange studie kom til sin afslutning, var konklusionen ikke var til at tage fejl af. Livskvaliteten var øget hos den patientgruppe, der havde fået fjernet skjoldbruskkirtlen. Der blev både noteret en forbedring i det generelle helbred, kroppens fysik, niveauet af smerte i kroppen, vitaliteten samt også det følelsesmæssige og psykiske helbred og kronisk træthed.

Desuden viste blodprøverne, at antiTPO-tallet var faldet for samtlige deltagere i gruppen af opererede patienter, og tallet blev ved med at ligge lavt i hele perioden.

De norske forskere fandt altså frem til, at de opererede patienter oplevede store forbedringer på alle de parametre, der var målt på efter fjernelsen af skjoldbruskkirtlen, og at forbedringerne stadig var til stede, da studiet blev afsluttet efter 18 måneder.

Et ikke-blindet studie

Et studie som dette kan ikke gennemføres, uden at deltagerne ved, hvilken gruppe de har været i. Med andre ord; det er ikke muligt at lave et blindet studie, da deltagerne naturligvis ved, om de bliver opereret eller ej. Derfor kunne forskerne godt stille spørgsmålstegn ved, om den forbedring af livskvaliteten, som den opererede gruppe oplevede, blot skyldes placebo – eller om det var en reel effekt.

Normalt ser man, at en placebo-effekt aftager efter omkring seks måneder – så eftersom der stadig sås en effekt hos deltagerne efter 18 måneder, var forskerne enige om, at forbedringerne måtte skyldes, at skjoldbruskkirtlen var fjernet.

Det norske studie er fra 2019 og indtil videre det eneste af sin slags. Et lignende studie, hvor patienter fik fjernet skjoldbruskkirtlen på grund af knuder i den, peger dog på samme resultat; nemlig at der sås et fald i antiTPO og en forbedret livskvalitet.

Er fjernelse af skjoldbruskkirtlen den nye standardbehandling?

Der er en risiko ved enhver operation, også ved denne. For eksempel kan stemmebåndet og biskjoldbruskkirtlerne blive beskadigede, når man opererer skjoldbruskkirtlen væk. Derfor medfører konklusionen på studiet fra Norge ikke automatisk, at Hashimoto-patienter med vedvarende symptomer kan få fjernet skjoldbruskkirtlen. De norske forskere anbefaler, at der foretages yderligere studier af emnet, hvor de deltagende patienter blandt andet følges i mere end 18 måneder.

Det kan dog ikke udelukkes, at patienter med vedvarende symptomer og høje antistoffer i fremtiden kan få tilbudt operationen.

Læs mere om Hashimoto

Det mener Stofskifteforeningen

Resultatet af det norske studie er rigtig spændende, og det kan synes som en oplagt mulighed for de danske Hashimoto-patienter, der er plaget af langvarige symptomer, at fjerne deres skjoldbruskkirtel.

Hos Stofskifteforeningen hæfter vi os dog ved de betænkeligheder, som de norske forskere også beskriver; nemlig risiciene ved en operation samt at der er brug for yderligere studier, inden et så drastisk og kontroversielt indgreb som en fjernelse af skjoldbruskkirtlen kan anbefales.

Er du en af de Hashimoto-patienter, der ikke er symptomfri trods behandling med Levothyroxin, så anbefaler vi at du følger med hos Stofskifteforeningen, hvor vi fortsat vil fortælle om forskningen inden for dette område.