Gode råd om stofskiftet

Skrevet af stofskiftepatienter til stofskiftepatienter

Ved mistanke om ubalance i stofskiftet tager din praktiserende læge en blodprøve, hvor  TSH-niveauet måles. TSH, thyreoidea stimulerende hormon, er et signalstof fra hypofysen  til skjoldbruskkirtlen om, hvor meget stofskiftehormon, den skal frigive.

Hvis TSH-tallet er lavt, så er det signal om, at dit stofskifte er, eller er ved at blive for højt,  og hvis TSH-tallet er højt, så er det på samme måde signal om, at dit stofskifte er ved at  blive for lavt.

Hvis der er ubalance i TSH-tallet, vil din læge typisk tage nye blodprøver, hvor der igen  måles TSH, samt stofskiftehormonet T4 og måske stofskiftehormonet T3. Endvidere vil  der sandsynligvis blive målt antistoffer for at af- eller bekræfte, om der er tale om en  autoimmun stofskiftelidelse.

Anti-stofprøven tages for at af- eller bekræfte om der er tale om en autoimmun  stofskiftelidelse ved Graves/Basedow, Hashimotos Thyreoiditis eller Postpartum Thyroiditis.

Trab antistoffer ses ved Graves/Basedow

TPO antistoffer ses ved Hashimotos Thyreoiditis og Postpartum Thyreoiditis

Reference værdier for stofskiftetal

Referencetal er fra et dansk laboratorium og er vejledende. Dit laboratorium kan have andre referencer alt efter hvilke slags analyser, de bruger. Husk derfor at få oplyst referencetallene sammen med dine blodprøver.

Thyreoidea Stimulerende Hormon: TSH normalområde 0,3 – 4,0 mU/l

Total T3 Trijodthyronin (TT3) normalområde: 1,1 – 2,6 nmol/l

Frit T3 Trijodthyronin (fT3) normalområde: 3,0 – 8,0 pmol/l (måles ikke så ofte)

Total T4 Thyroxin (TT4) normalområde: 60 – 140 nmol/l

Frit T4 Thyroxin (fT4) normalområde: 10,0 – 22,0 pmol/l

Hvis du og din læge gerne vil vide mere om behandling af stofskiftesygdomme, så har Institut for Rationel Farmakoterapi sammen med Ugeskrift for Læger udgivet en vejledning Maanedsbladet Rationel Farmakoterapi 10 2018 Print den eventuelt ud og tag den med til din læge.

Endvidere er Nationale behandlingsvejledninger ved for lavt stofskifte
udarbejdet af Dansk Endokrinologisk Selskab.

Læs også: Hvilke blodprøver skal tages ved stofskiftesygdom? og Hvad er en normal TSH værdi.

Få flere interessante artikler om livet med en stofskiftesygdom

Vil du blive klogere på stofskiftesygdomme? Så få vores nyhedsbrev om seneste forskning, behandling og patienthistorier.

Bliv medlem og lev bedre med din stofskiftesygdom

Som medlem af Stofskifteforeningen gør du livet bedre både for dig selv og for de 250.000 andre danskere, som har en stofskiftesygdom. Bliv medlem i dag.

For bare 250 kr. om året får du medlemsbladet ”Stof” fire gange årligt og løbende nyhedsbreve om seneste forskning, behandling og patienthistorier. Du kan også benytte dig af vores gratis telefonrådgivning og deltage i informationsmøder.

Samtidig er du med til at støtte Stofskifteforeningens arbejde for, at patienter får en hurtig diagnose og de bedst mulige vilkår for at leve et godt liv med en stofskiftesygdom.

  • Sørg altid for at få et kopi af blodprøverne – få lægen til at forklare hvad de viser og hvorfor

  • Sæt dig ind i stofskiftets mekaniske og betydning for kroppen

  • Følg med i udviklingen af dine blodprøvetal. Få et laboratorie-udskrift hos lægen eller kig på dine laboratoriesvar i din e-journal på www.sundhed.dk

  • Der skal være balance imellem dine blodprøver, tabletdosering og velbefindende

  • Tag helst medicinen 1/2 time før morgenmaden eller måske om aftenen inden sengetid, skylles ned med vand

  • Hvis du tager medicin mod for lavt stofskifte, så tag det ikke sammen med anden medicin, kalk, kosttilskud, kaffe, soya eller mælkeprodukter, da det kan hæmme medicinens virkning

  • Læs også indlægssedlen grundigt på medicinhåndbogen http://www.apoteket.dk/ og lægemiddelstyrelsen indlaegsseddel.dk

HUSK

Det er vigtigt at finde den helt rigtige medicindosis
Tag din medicin efter forskrifterne
Det kræver tålmodighed at regulere et stofskifte, og det kan desværre tage lang tid
Det kan være svært for andre at forstå, hvordan det kan være at have en stofskiftesygdom