Ny brik til at forstå struma

En struma trykker direkte på dit spiserør, og det forklarer en del af generne. Det viser ny dansk forskning.

Af Læge, ph.d. Jesper Roed Sørensen

Patienter med struma (forstørret skjoldbruskkirtel, red.) oplever ofte synkebesvær og klumpfornemmelse, men sammenhængen mellem de symptomer, som patienter oplever, og selve strumaen er kun sparsomt undersøgt. Studier har flere gange påvist, til stadig overraskelse, at der ikke er sammenhæng mellem strumaens størrelse og graden af symptomer. Patienter med meget store strumaer kan have få symptomer, og patienter med selv små strumaer eller alene enkelte knuder i skjoldbruskkirtlen kan opleve store gener såsom synkebesvær og klumpfornemmelse. Thyroideaforskningsenheden på Odense Universitets Hospital har i flere år forsøgt at komme til en bedre forståelse af, hvad der giver symptomerne og specielt, hvorfor der er den store variation i symptomer.

OPERATION DÆMPER SYMPTOMER

Tidligere studier fra enheden har vist, at patienter, som er henvist til kirurgi, oplever markant færre symptomer tre til seks måneder efter en operation, og at kirurgi ikke skader spiserørets bevægelighed. Et nyligt videnskabeligt studie af medicinstuderende Filip Brinch m.fl. fra Odense Universitetshospital, som jeg havde fornøjelsen af at være hovedvejleder for, kom lidt nærmere svaret på, hvorfor patienter oplever så vidt forskellige symptomer. Formålet med studiet var at se, om der kunne findes en direkte sammenhæng mellem symptomer og strumaens tryk på spiserøret. I studiet blev 64 patienter (85 procent var kvinder) med struma undersøgt med en MR-skanning af halsen før og efter deres planlagte operation med hel eller delvis fjernelse af skjoldbruskkirtlen. Patienterne svarede også på 13 spørgsmål om deres strumasymptomer ud fra det meget brugte danske ThyPRO spørgeskema, der fokuserer på oplevet livskvalitet.

SPISERØRET ÆNDRER SIG

Resultaterne viste, at det snævreste sted i spiserøret (mindste areal) udvidede sig signifikant efter operation, og at spiserøret blev bredere og ændrede form (se billederne A og B). Der var en høj grad af sammenhæng mellem udvidelsen på det snævreste sted og forbedringen af symptomer. Denne sammenhæng er aldrig undersøgt før og er et vigtig bidrag til forståelsen af struma. Studiet kan være med til at forklare, hvorfor selv små strumaer kan give store symptomer. Samtidig blev patienternes symptomer bedret efter operationen uafhængig størrelsen på strumaen, hvilket understøtter den aktuelle behandlingsstrategi med kirurgi som en udbredt behandlingsform.

Læs mere om behandlingen af struma og knuder

Spiserøret

MR-skanningsbilleder af halsen hos patient med en stor venstresidig struma, hvor billede A er før operation, og billede B er seks måneder efter operation. Skjoldbruskkirtlen er markeret med gult. Her ses, hvordan spiserøret tiltager i areal og ændrer form efter en operation, hvor venstre halvdel af skjoldbruskkirtlen fjernes.