Lavt stofskifte kan give psykologiske og kognitive symptomer

Af Sidsel Bekke-Hansen.
Psykolog og forfatter til bogen ”Lavt stofskifte – psykologiske og kognitive aspekter”

Det er naturligt at blive ramt af nedtrykthed, ængstelighed eller en følelse af stress, hvis man får konstateret en kronisk sygdom grundet den livsomvæltning, dette kan være. Lavt stofskifte kan dog være årsag til psykologiske symptomer ud over, hvad der skyldes, at man skal leve med en kronisk sygdom. Det hænger sammen med, at en dysfunktion i stofskiftet påvirker hjernens funktion direkte.

Mange stofskiftereceptorer i et hjerneområde for følelser

Der er receptorer for stofskiftehormonerne overalt i hjernen, men man har blandt andet fundet en høj andel af receptorer i et område af hjernen, der har at gøre med vores følelser – især angst og negative følelser.
Samtidig har man ved mindre hjernescanningsstudier af personer med ubehandlet lavt stofskifte fundet nedsat blodgennemstrømning og glukosemetabolisme i hjernen. Der er en øget risiko for at opleve symptomer på depression og angst både før og efter, diagnosen lavt stofskifte stilles. Det betyder også, at man altid bør overveje, om depression og angst kan skyldes en ubalance i stofskiftet.

Lavt stofskifte kan påvirke hukommelsen og andre kognitive funktioner

Lavt stofskifte kan endvidere være forbundet med kognitive symptomer, især hukommelsesproblemer. Det kan dog også være svært at holde fokus, planlægge og fuldføre handlinger, finde vej eller læse kort og finde de rette ord. Disse symptomer er typisk mest fremtrædende, når man ikke er i behandling, men det diskuteres fortsat, om man vender tilbage til sit udgangspunkt, når man medicineres. Formentlig afhænger det af hvor længe, man har gået ubehandlet, og hvor påvirket man nåede at blive, samt om man modtager den behandling, som er den rette for en.

Er stofskiftet velreguleret?

Hvis man har psykologiske eller kognitive symptomer grundet et ikke-reguleret lavt stofskifte, er det naturligvis her, at behandlingen i første omgang bør tilpasses. Det kan være, der skal justeres på dosis eller typen af medicin. Støttende tiltag kan således aldrig stå i stedet for korrekt medicinsk behandling. Oplever man nedsat livskvalitet, selv om man har indtryk af, at man er korrekt medicineret, er der en lang række tiltag omkring stressreduktion, mindskelse af udtrætning, bedring af søvnen, ændring af negativ tænkning, livsstil, smertehåndtering og kognitive strategier, man kan benytte i forhold til at leve med en kronisk sygdom. De kan også være egnede, hvis man gennemgår en periode, hvor man fortsat afprøver, hvad der er den rette medicinering. Endelig kan det være relevant at undersøge, om man har andre somatiske sygdomme, idet der er en tendens til, at visse sygdomme optræder sammen med lavt stofskifte. Der forskes endvidere i, om den autoimmune lidelse, der ofte er årsag til lavt stofskifte, kan give symptomer i sig selv uafhængigt af stofskiftetallene.

Få flere interessante artikler om livet med en stofskiftesygdom

Vil du blive klogere på stofskiftesygdomme? Så få vores nyhedsbrev om seneste forskning, behandling og patienthistorier.

Referencer:

Bekke-Hansen S. (2018). Lavt stofskifte. Psykologiske og kognitive aspekter. Tyskland: BoD.
Bernal, J. (2015). Thyroid hormones in brain development and function. Lokaliseret 02-08-2017 på https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK285549/

Montero-Pedrazuela, A., Fernandez-Lamo, I., Alieva, M., Pereda-Perez, I., Venero, C. & Guadano-Ferraz, A. (2011). Adult-onset hypothyroidism enhances fear memory and upregulates mineralocorticoid and glucocorticoid receptors in the amygdala. PloS One, 6(10), e26582.

Hage, M. P. & Azar, S. T. (2012). The link between thyroid function and depression. Journal of Thyroid Research, 2012, 590648.

Pilhatsch, M., Marxen, M., Winter, C., Smolka, M. N. & Bauer, M. (2011). Hypothyroidism and mood disorders: Integrating novel insights from brain imaging techniques. Thyroid Research, 4 Suppl 1, S3-6614-4-S1-S3.

Thvilum, M., Brandt, F., Almind, D., Christensen, K., Brix, T. H. & Hegedüs, L. (2014). Increased psychiatric morbidity before and after the diagnosis of hypothyroidism: A nationwide register study. Thyroid: Official Journal of the American Thyroid Association, 24(5), 802-808.

Rivas, M. & Naranjo, J. R. (2007). Thyroid hormones, learning and memory. Genes, Brain, and Behavior, 6 Suppl 1, 40-44.

Cooke, G. E., Mullally, S., Correia, N., O’Mara, S. M. & Gibney, J. (2014). Hippocampal volume is decreased in adults with hypothyroidism. Thyroid: Official Journal of the American Thyroid Association, 24(3), 433-440.

Lass, P., Slawek, J., Derejko, M. & Rubello, D. (2008). Neurological and psychiatric disorders in thyroid dysfunctions. The role of nuclear medicine: SPECT and PET imaging. Minerva Endocrinologica, 33(2), 75-84.

Ritchie, M. & Yeap, B. B. (2015). Thyroid hormone: Influences on mood and cognition in adults. Maturitas, 81(2), 266-275.

Cai Y. J. et al. Hashimoto’s thyroiditis induces neuroinflammation and emotional alterations in euthyroid mice. J Neuroinflammation. 2018 Oct 29;15(1):299.

Hold dig opdateret

Stofskifteforeningens e-nyhedsbrev giver dig indsigt i forskning, behandling og et godt liv med stofskiftesygdomme. Du får e-nyhedsbrevet cirka hver anden måned.

Bekræft dit samtykke:

Når du har givet dit samtykke til, at vi må sende dig e-mails, accepterer du samtidig vores persondatapolitik, som du kan læse mere om på vores hjemmeside under: PERSON DATA.