Lavt stofskifte og søvnapnø

Symptomerne på søvnapnø ligner på mange måder symptomerne på for lavt stofskifte, og enkelte studier har vist, at der er en betydelig forekomst af søvnapnø hos patienter med lavt stofskifte. I MAGNOLIA-projektet ved Odense Universitetshospital screenes patienter med lavt stofskifte for søvnapnø for at afdække en eventuel sammenhæng.

Af Stephanie Elisabeth Vierø, sygeplejerske, cand.cur., projektleder og ph.d.-studerende på MAGNOLIA.
Endokrinologisk Afdeling, Odense Universitetshospital

For lavt stofskifte er en hyppigt forekommende sygdom. I Danmark har flere end 150.000 mennesker behov for livslang medicinsk behandling på grund af for lavt stofskifte. Sygdommen kan medføre en række symptomer, blandt andet træthed, nedsat hukommelse, vægtforøgelse, depression samt muskel- og ledsmerter. Patienter med lavt stofskifte kan have nedsat arbejdsevne, hyppige sygemeldinger samt en øget risiko for at få behov for tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Livskvaliteten halter

Trods normale hormonniveauer hos patienter med lavt stofskifte viser undersøgelser, at mindst 10 procent af patienterne har vedvarende nedsat livskvalitet. Årsagen til dette kendes ikke, men bagvedliggende anden sygdom spiller muligvis en rolle. Således har det vist sig, at personer med lavt stofskifte lidt oftere end andre har en anden tilgrundliggende sygdom, som har et lignende symptombillede som ved for lavt stofskifte.

Det er uafklaret, i hvor høj grad patienters nedsatte livskvalitet kan tilskrives stofskiftesygdommen eller en anden uerkendt sygdom. Der mangler således undersøgelser, hvor man systematisk har screenet patienter i behandling for lavt stofskifte for en række sygdomme og undersøgt, om tilstedeværelsen af anden sygdom har indflydelse på livskvaliteten. Her iblandt søvnapnø.

Sammenfald af symptomer

Et af symptomerne på lavt stofskifte er træthed, og netop træthed er også et kendt symptom på søvnapnø. Søvnapnø skyldes vejrtrækningspauser under søvnen, og det sker, fordi de øvre luftveje falder helt eller delvist sammen under søvnen. Vejrtrækningspauserne er ofte af varighed mellem 10-60 sekunder. Forstyrrelser i vejrtrækningen medfører nedsat søvnkvalitet og udtalt træthed om dagen med søvnanfald på uønskede tidspunkter.

Enkelte studier har vist en betydelig forekomst af søvnapnø (op mod 25-35 procent) blandt patienter med lavt stofskifte. Det er dog uafklaret, om søvnapnø forringer livskvaliteten hos disse patienter. Derfor tilbydes der blandet andet en screening for søvnapnø i MAGNOLIA-projektet, hvis formål blandt andet er at udforske årsager til dårlig trivsel hos patienter med lavt stofskifte.

  • Forskningsprojektet ”MAGNOLIA” ved Odense Universitetshospital sætter livskvaliteten hos patienter med for lavt stofskifte under lup. Projektet skal være med til at gøre det lettere for patienterne at mestre sygdommen og have indflydelse på, hvordan den påvirker dagligdagen.

  • Projektet består af tre delstudier, herunder et delstudie, hvor det undersøges, om patienten har anden, uopdaget sygdom end for lavt stofskiftet – og i den forbindelse screenes der blandt andet for søvnapnø, da søvnapnø har symptomer på linje med de symptomer, man kan opleve ved lavt stofskifte.

  • MAGNOLIA står for ”Management of hypothyreoidsm by a multidisciplinary Approach” og forventes afsluttet i 2024.

Udredning for søvnapnø

Deltagerne i MAGNOLIA får mulighed for at blive udredt for søvnapnø i eget hjem med et måleudstyr, som deltageren har på under søvnen en enkelt nat. Udstyret består af et elastikbælte, som skal sidde rundt om livet og brystet, og et håndledsbånd med iltmåler, inkluderende et lille fingerbøl til pegefingeren. Desuden skal deltageren sove med et næsekateter. Undersøgelsen kan være forbundet med lidt ubehag ved de to elastikbælter, og der kan opleves gener ved at skulle sove med et armbånd og iltmåler. Næsekateteret kan give gener i næsen. Næsekateter og elastikbælter er engangsmateriale, det øvrige udstyr udlånes af Endokrinologisk Ambulatorium.

Du kan stadig nå at tilmelde dig!

Er du stofskiftepatient og bosiddende i Region Syddanmark – og er du interesseret i at deltage i MAGNOLIA? Så kan du skrive til stephanie.elisabeth.vieroe@rsyd.dk

Stofskifteforeningen følger MAGNOLIA

I Stofskifteforeningen får vi ofte spørgsmål fra vores medlemmer om sammenhænge mellem en stofskiftesygdom og andre bagvedliggende sygdomme, herunder søvnapnø. Vi er derfor glade for, at projekt MAGNOLIA dykker ned i emnet og undersøger det grundigt. Vi holder jer opdaterede, når der begynder at komme resultater fra MAGNOLIA – projektet.