I 2019 har Stofskifteforeningen formidlet 125.000 kr. i støtte til fire projekter.

”Livskvalitet og depression hos personer med subklinisk hypothyroidisme og thyroidea autoimmunitet – 8 års opfølgning på GESUS ”

Overlæge Birte Nygaard, Herlev Hospital m.fl. har modtaget 45.000 kr. i støtte til at undersøge ovenstående.

Det er velkendt, at der ses øget hyppighed af depression og psykisk sygdom hos patienter, som er behandlet for hypothyreose (bla Thvilum et al 2014) og det diskuteres om TPO-Ab i sig selv er medvirkende årsag til dette. I et befolkningsstudie GESUS (General suburban population study),indsamlet i 2010, har man vist (på gruppen af normalpersoner, som ikke har kendt stofskifte sygdom) en lille sammenhæng mellem tilstedeværelse af TPO-ab og livskvalitet – men her modsat tidl. studier en sammenhæng som viser at de personer som har antistofferne har bedre livskvalitet end dem der ikke har (Fjaellegaard er al 2015)”.

I studiet undersøger man om personer, som fik konstateret at have TPO antistoffer eller let forhøjet TSH, siden har udviklet stofskifte sygdom eller har fået en psykiatrisk diagnose eller recept på antidepressiv/antipsykotisk medicin i højere grad end dem der ikke havde antistoffer/forhøjet TSH. Studiet foregår ved samkøring af registre.

To forskningsprojekter om henholdsvis lavt og højt stofskiftes effekt på knoglestrukturen

Prægraduatstuderende Marie Lohman Pedersen og Pia Nicolaisen har hver modtaget støtte på 20.000 kr.

Målet med forskningen vil være dels at undersøge sygdommens effekt på knoglerne og risiko for brud og dels at undersøge en ny potentiel undersøgelsesmetode som kan være til gavn for patienterne.

Flere studier har vist en nedsat knogleomsætning ved for lavt stofskifte, hvilket medfører at især det ydre lag af knoglerne er forøget. På trods af denne forøgelse af knoglemassen så viser studier at disse patienter har øget risiko for brud. Ved for højt stofskifte viser flere studier at et forhøjet stofskifte giver en dårligere knoglestruktur og dermed øger risikoen for knoglebrud.

Fælles for de to projekter undersøges effekten af knogleomsætningen før behandling og efter behandlingen har normaliseret stofskifteniveauet. Ved hjælp af en ny detaljeret scanningsmetode undersøges knoglestrukturen og brudrisikoen uden at skulle lave smertefulde vævsprøver.

Forskningen foregår i et samarbejde mellem Thyreoideaklinikken og Osteoporoseklinikken på Odense Universitetshospital.

”Udvikling af Point-of-Care device for patienter med stofskiftesygdom – et metodeudviklingsstudie”

Professor Steen Bonnema, Odense Universitetshospital, har modtaget 40.000 kr. i støtte til yderligere forskning i udvikling af en målemetode, så stofskiftepatienter selv kan måle hjemme ligesom diabetikere måler blodsukker i dag.

Mindst 10 % af stofskiftepatienterne har nedsat livskvalitet og kognitive forstyrrelser på trods af relevant behandling. Årsagerne hertil er ukendte. Formålet er at undersøge, og der er en sammenhængen mellem patientens oplevede livskvalitet og hormonniveauerne. Der er brug for en ”patientnær” måling, og derfor forskes der i udvikling af en sådan målemetode. Metoden vil muliggøre hyppige og systematiske målinger af hormonniveauerne, og det vil give nye muligheder for kliniske studier. Forskningen sker i samarbejde med DTU. Der skal udvikles et device og en digital platform mhp. måling af hormonerne TSH, T4 og T3.

Når der er nyt om de pågældende forskningsprojekter vil du kunne læse mere her på siden.