Sidsel Bekke-Hansens bog om lavt stofskifte

Sidsel Bekke-Hansen er autoriseret psykolog og ph.d. og har skrevet en bog om de psykologiske og kognitive aspekter af lavt stofskifte.

Julie Davey Lund, formand for Stofskifteforeningen anmeldte bogen ved dens udgivelse

Jeg synes, det er utrolig spændende læsning, som indeholder både videnskabelig bevist viden, men også erfaringer fra stofskiftepatienter. Bogen kan læses kronologisk, men kan også bruges som opslagsværk.

De psykologiske og kognitive symptomer optræder oftest ved et stofskifte i ubalance, og ved den rette medicinske behandling vil de fleste symptomer forsvinde. Dog oplever nogle stadig symptomer trods velbehandlet stofskifte.

Bogen handler om psykologiske symptomer som nedtrykthed, manglende initiativ, glædesløshed og angst. Bogen handler også om kognitive symptomer såsom opmærksomheds- og hukommelsesbesvær, vanskelighed med at træffe beslutninger eller orientere sig.

Bogen forklarer tingene godt, men det kan være en smule svært at forstå det hele, da der er tale om svære emner at beskrive. Bogen giver gode værktøjer til, hvordan man kan blive bedre til at leve med en kronisk sygdom og der er anbefalinger til, hvordan man reducerer sin stress samt optimerer sin søvn, kost mm.

Sidsel Bekke-Hansen fortæller om sin historie og bogen

Stofskiftesygdom løber i min familie. Både højt og lavt. Alle tilfælde heraf skyldes bagvedliggende autoimmunitet. Da jeg selv fik konstateret autoimmunt lavt stofskifte, arbejdede jeg allerede som sundhedspsykolog. Det vil sige, at jeg interesserede mig for samspillet mellem somatiske sygdomme og psykologiske forhold bredt set. Altså spørgsmål som: ”hvordan kan somatiske sygdomme give psykologiske symptomer”, og ”hvilke følger er der af kronisk sygdom psykologisk og socialt set?”. Derfor skulle man måske tro, at jeg allerede kendte til de mulige psykosociale følger af at leve med lavt stofskifte. Men det gjorde jeg ikke. Blandt andet fordi man er kommet lidt sent i gang med at fokusere på livskvalitet som et måleparameter for effekten af behandling af stofskiftesygdom.

Sidsel Bekke-Hansen fortsætter:

Der er sket en del inden for området de senere år – blandt andet med danske forskere i spidsen. Og det er i mine øjne en udvikling, der er særdeles vigtigt og relevant. Især af to årsager. For det første kan stofskiftesygdom påvirke hjernens funktion direkte. Det vil sige, at man kan opleve psykologiske og kognitive symptomer som en direkte følge af en ubalance i stofskiftehormonerne. For det andet er livskvalitet for sundhedspsykologer et afgørende mål for en behandling. Det er selvfølgelig vigtigt at opnå de rette stofskiftetal for den enkelte, men i sidste ende skal behandlingen også gerne udmønte sig i en forbedring af livskvaliteten. Dette har jeg skrevet en bog om.

Læs mere fra Sidsel Bekke-Hansens bog om psykologiske og kognitive aspekter af lavt stofskifte