Et nyt forskningsprojekt ved Odense Universitetshospital sætter livskvaliteten hos patienter med for lavt stofskifte under lup. Projektet skal være med til at gøre det lettere for patienterne at mestre sygdommen og have indflydelse på, hvordan den påvirker dagligdagen.

Projekt MAGNOLIA skal forbedre livskvaliteten

MAGNOLIA står for ”MAnaGemeNt of hypOthyreoidsm by a muLtIdisciplinary Approach.” Overordnet set skal projektet undersøge og forbedre livskvaliteten hos patienter med for lavt stofskifte.

Livskvaliteten halter hos mange

I Danmark er mere end 150.000 patienter i livsvarig behandling for lavt stofskifte, og det anslås, at 5-10 procent af patienterne har vedvarende, nedsat livskvalitet på trods af, at deres TSH ligger inden for normalområdet. Mange patienter efterspørger derfor andre redskaber end medicinen til at få det bedre med sygdommen – redskaber, som MAGNOLIA nu er i gang med at undersøge.

Et studie over tre år

MAGNOLIA er startet op i begyndelsen af 2021, men corona-situationen har forsinket dele af opstarten. Projektet forventes at blive afsluttet i 2024.

Følg Magnolia på de sociale medier

På Facebook og Instagram kan du under profilnavnet “DKMagnolia” følge dagligdagen på projektet og se, hvad der aktuelt arbejdes med. Forskningsresultater postes først, når de er videnskabeligt publiceret.

  • Vil du deltage i MAGNOLIA?

  • Er du stofskiftepatient i varig medicinsk behandling for lavt stofskifte

  • oplever du nedsat livskvalitet

  • og er du interesseret i at deltage i MAGNOLIA?

  • Så skriv til stephanie.elisabeth.vieroe@rsyd.dk

    Der søges fortrinsvist deltagere, bosiddende i Region Syddanmark

Projektet består af tre delstudier

Delstudie 1: Individuelle interview

Dette er et kvalitativt studie, hvor der holdes en række individuelle og dybdegående interviews med i alt 20 deltagere for at beskrive, hvordan det er at leve med en kronisk sygdom. Der spørges blandt andet ind til, hvilke udfordringer patienterne oplever i dagligdagen, og hvordan de håndterer dem.

Delstudie 2: Anden, uopdaget sygdom

Her undersøger man,  om deltagerne har andre sygdomme end for lavt stofskifte, og om en eventuel anden, uopdaget sygdom betyder noget for livskvaliteten. Der bliver som minimum undersøgt 100 deltagere i dette delstudie. Der undersøges for en række sygdomme, som har symptomer på linje med de symptomer, man kan opleve ved lavt stofskifte: B12-mangel, jernmangel, Binyrebarkinhormon-mangel, D-vitaminmangel, cøliaki, Sjøgrens sygdom, allergi og søvnapnø.

Delstudie 3: Kost

I denne del fokuseres der på, om kostændringer kan øge livskvaliteten hos deltagerne. I alt 90 patienter deles op i tre grupper: En gruppe får antiinflammatorisk kost i 12 uger, én gruppe skal følge Fødevarestyrelsens kostråd i 12 uger og den sidste gruppe er en kontrolgruppe.

Bliv medlem og lev bedre med din stofskiftesygdom

Som medlem af Stofskifteforeningen gør du livet bedre både for dig selv og for de 250.000 andre danskere, som har en stofskiftesygdom. Bliv medlem i dag.

For bare 250 kr. om året får du medlemsbladet ”Stof” fire gange årligt og løbende nyhedsbreve om seneste forskning, behandling og patienthistorier. Du kan også benytte dig af vores gratis telefonrådgivning og deltage i informationsmøder.

Samtidig er du med til at støtte Stofskifteforeningens arbejde for, at patienter får en hurtig diagnose og de bedst mulige vilkår for at leve et godt liv med en stofskiftesygdom.