//Lavt stofskifte
Lavt stofskifte 2019-03-05T08:21:36+00:00

Lavt stofskifte

For lavt stofskifte kaldes også myxødem, hypothyreose eller hypothyreoidisme. Når skjoldbruskkirtlen ikke kan danne tilstrækkelige mængder af stofskiftehormon, får man for lavt stofskifte.

Symptomer på lavt stofskifte

De mest almindelige symptomer på lavt stofskifte er træthed, kuldskærhed og koncentrationsbesvær, men symptomerne er mange og varierer fra person til person.

Skjoldbruskkirtlen og stofskiftet

Skjoldbruskkirtlen er en lille kirtel, der sidder i det bløde punkt forrest på halsen mellem kravebenene. Kirtlen har samme form som en sommerfugl og hedder på latin thyreoidea.
Skjoldbruskkirtlen producerer stofskiftehormonerne triiodthyronin (T3) og thyroxin (T4).
Hvor meget stofskiftehormon kroppen skal bruge og hvornår, styres af hormonet TSH, som hjernens hypofyse producerer. Stofskiftet reguleres altså i et samspil mellem hypofysen og skjoldbruskkirtlen.
Stofskiftehormonerne har en lang række funktioner afhængigt af hvilket organ eller celletype de virker på. Overordnet har disse hormoner medindflydelse på  kroppens energiomsætning og er livsvigtige for os.

Symptomer på lavt stofskifte

Symptomerne kommer ofte gradvist og over en lang periode, og der kan gå lang tid, før man erkender, at man er syg, blandt andet fordi mange har få og diffuse symptomer. Især hos ældre forveksles symptomerne ofte med almindelige, aldersbetingede forandringer.

For lavt stofskifte påvirker alle organer i kroppen, og de mest typiske symptomer er træthed og kuldskærhed.

Diagnose

Stofskiftet bestemmes ved en blodprøve, hvor TSH, T3 og T4 måles. TSH ligger normalt mellem 0,3 0g 4,0. Højere tal indikerer, at kroppen forsøger at stimulere skjoldbruskkirtlen til en højre produktion af T4. Dette kan være første tegn på et begyndende for lavt stofskifte. Måske kan skjoldbruskkirtlen, trods den megen stimulation, ikke producere tilstrækkelig stofskiftehormon, og det vil kunne ses på T3 og T4, som er lave.

En måling af antiTPO-indholdet vil kunne bestemme, om der er tale om Hashimoto Thyreoiditis eller en af de andre former.

I nogle tilfælde, især hvis der også er en stor struma, vil man supplere med en ultralydsundersøgelse og eventuelt en vævsprøve fra skjoldbruskkirtlen.

Subklinisk hypothyreose

Subklinisk hypothyreose defineres som forhøjet TSH, mens der fortsat er normale værdier af T4 og T3 og heller ingen symptomer på lavt stofskifte. Når der konstateres forhøjet TSH, anbefales det at gentage blodprøverne efter tre til seks måneder for at følge udviklingen og supplere med blodprøve for antiTPO. Tilstanden er forholdvist udbredt i Danmark. Der er ikke fuld enighed om, hvornår behandlingen indledes. Men ved TSH vedvarende over 10 anbefales det at indlede behandling, især hvis der også er positiv antiTPO. Behandling anbefales også, hvis patienten har symptomer eller påtænker at blive gravid. Det anbefales, at TSH er under 2,5 inden eventuel graviditet.

Behandling

Den mest almindelige behandling for lavt stofskifte er syntetisk fremstillet stofskiftehormon, T4. 90-95 procent vil få det godt med denne behandling. En mindre gruppe får det trods normale blodprøver ikke godt. De kan tilbydes kombinationsbehandling med et tilskud af T3.

Læs mere om behandling af lavt stofskifte.

Hyppighed

For lavt stofskifte opstår hyppigst hos ældre, og det rammer oftest kvinder. For hver mand, der får stofskiftesygdomme, får fem kvinder det. To procent af alle ældre kvinder vil have for lavt stofskifte. Det kan også ramme yngre mennesker og i sjældne tilfælde være medfødt. Der diagnosticeres årligt 1600-1800 nye tilfælde af for lavt stofskifte i Danmark.