Medithyrox®

Udvalget af T4-præparater til stofskiftepatienter i Danmark bliver nu lidt større. Medicinalfirmaet Orifarm lancerer nemlig i januar 2021 det nye ”Medithyrox”, som er et T4-præparat i tabletform i fem forskellige styrker.

Af Julie Davey Lund

Langt de fleste stofskiftepatienter med lavt stofskifte behandles i dag med enten Eltroxin®, Euthyrox® eller Tirosint®. Men fra januar kan det nye præparat ”Medithyrox®” føjes til listen. Medithyrox® gives med tilskud på samme vilkår, som Eltroxin® og Euthyrox® gør i dag.

NED TIL 13 MIKROGRAM

Det særlige kendetegn ved Medithyrox® er, at det findes i fem forskellige styrker, nemlig 13, 25, 50, 75 og 100 mikrogram. Det kan være vanskeligt at justere dosis medicin til patienter med lavt stofskifte, og i nogle tilfælde er det de sidste få mikrogram, der gør forskellen for patientens velbefindende. Med Medithyrox® i de fem forskellige styrker ned til 13 mikrogram er det lettere at tilpasse dagsdosis for de patienter, der har behov for det.

ANDRE HJÆLPESTOFFER

Medithyrox® indeholder andre hjælpestoffer end eksisterende produkter på markedet. Det kan være en fordel for de patienter, der ikke har opnået en ønsket effekt af de eksisterende produkter, eller som har oplevet bivirkninger på grund af hjælpestofferne. Du kan tale med din egen læge eller endokrinolog, om et skift til Medithyrox® kan være relevant for dig.

Medithyrox®

Indholdsstoffer

  • Medithyrox® indeholder det aktive stof Levothyroxin. Hver tablet indeholder 13 mikrogram, 25 mikrogram, 50 mikrogram, 75 mikrogram eller 100 mikrogram Levothyroxinnatrium.
  • Øvrige hjælpestoffer i Medithyrox®: Cellulose i pulverform, natriumcroscarmellose, vandfri kolloid silica, mikrokrystallinsk cellulose og magnesiumstearat.

Fakta

Når du skifter til et nyt præparat, skal medicinen tages på samme måde, som du plejer – det vil sige samme dosis og styrke.

  • Når man først er startet med at tage de nye tabletter, skal man fortsætte med dette, da man ikke bør skifte præparat i flæng.
  • Det anbefales, at patienten får taget nye blodprøver seks uger efter skiftet til Medithyrox®. For stofskiftemedicin gælder det nemlig, at selv små ændringer i medicinen kan give store ændringer i TSH, og dosis medicin på det nye præparat vil eventuelt skulle tilpasses

Det er vigtigt at informere læge og apotek, hvis man indtager andre lægemidler, da de eventuelt kan have indflydelse på optag og virkning af Medithyrox®.