Nyt studie om stofskiftesygdom og Covid-19

Af overlæge og klinisk lektor Thomas Brix, Odense Universitetshospital

Under den aktuelle Covid-19 pandemi har sundhedsmyndighederne manglet viden om, hvorvidt patienter i behandling med medicin mod lavt stofskifte (Eltroxin, Euthyrox, Tirosint, T-3, eller Thyroid) og/eller højt stofskifte (Thycapzol, Neo-mercazol, Propylthiouracil) skulle have en øget risiko for at blive smittet med Corona-virus.

I begyndelsen af pandemien var der studier, som antydede, at personer med bagvedliggende autoimmune sygdomme muligvis havde en øget risiko for at blive smittet med Corona-virus. Da langt hovedparten af personer med lavt og højt stofskifte har en bagvedliggende autoimmun sygdom, har dette givetvis givet anledning til ekstra bekymring hos denne store patientgruppe.

Ingen øget risiko for smitte

Imidlertid er der nu gode nyheder om risikoen for at blive smittet med Corona-virus hos personer, som behandles for lavt og højt stofskifte. Forskere og læger fra Odense Universitetshospital har netop publiceret deres resultater fra studiet ”Risk and course of Sars-CoV-2 infection in patients treated for hypo- and hyperthyroidism” i det anerkendte tidsskrift ”Lancet, Diabetes & Endocrinology”. Studiet omfattende alle danskere, som er testet for Corona-infektion frem til oktober 2020 (mere end 2.400.000). Studiet viste, at personer som behandles for lavt eller højt stofskifte, IKKE har en øget risiko for at blive smittet med Corona-virus.

Sygdomsforløb ved Covid-19 forværres ikke

Forskerne undersøgte også sygdomsforløbet af Covid-19 blandt alle danskere, som var i behandling for lavt eller højt stofskifte. Forskerne fandt ingen sammenhæng mellem det at være i behandling for en stofskiftesygdom og sygdomsforløbet og sværhedsgraden af Covid-19. Undersøgelsen viste også, at ledsagende sukkersyge, højt blodtryk og overvægt hver især er forbundet med et alvorligere forløb af Covid-19, men dette gælder for alle personer i befolkningen, og ikke kun for personer med stofskiftesygdom.

Når der ses bort fra anden sygdom, så har personer, som er i behandling for lavt og/eller højt stofskifte, ikke nogen øget risiko for at få Covid-19. Skulle man som stofskiftepatient være så uheldig at blive smittet med Corona-virus, så har stofskiftesygdommen (lavt og højt) eller behandlingen heraf ikke indflydelse på sværhedsgraden af Covid-19.

  • Forskere og læger fra Odense Universitetshospital har netop publiceret deres resultater fra studiet

    Titel: ”Risk and course of Sars-CoV-2 infection in patients treated for hypo- and hyperthyroidism”.

    Publiceret i det anderkendte tidsskrift:”Lancet, Diabetes & Endocrinology

    Link til det publicerede studie