NYE FORSKNINGSUNDERSØGELSER VIL FOKUSERE PÅ KOMBINATIONSBEHANDLING OG THYROID I KOMBINATION MED PATIENTENS LIVSKVALITET.

Lægemiddelstyrelsen har udvalgt de studier, der får tildelt i alt fem millioner kroner til forskning i lavt stofskifte fra statskassen. Finansieringen kommer af de i alt 17 mio. kroner til stofskifteområdet, som regeringen og Dansk Folkeparti aftalte sidste år.
Der er tale om to studier, som begge vil sammenligne kombinationsbehandling og behandling med thyroid. Det første står overlæge Birte Nygaard fra Herlev Hospital bag. Studiet har fået tildelt en million kroner. Det forventes at undersøge 100 patienter, som allerede er i kombinationsbehandling. Patienterne har haft vedvarende symptomer på den gængse T4-behandling, selvom deres TSH har ligget i normalområdet, og har derfor fået kombinationsbehandling i minimum et år. Der er tale om et randomiseret, dobbeltblindet overkrydsningsforsøg, hvor patienten i fire måneder får den vanlige kombinationsbehandling og i fire måneder får thyroid. Hverken patient eller læge ved, hvornår patienten får den ene eller den anden medicin. Medicinering sker, så TSH ligger inden for normalområdet. Efterfølgende skal patienten vurdere, hvilken periode han eller hun foretrak, ligesom patienten også får målt sin livskvalitet via det anerkendte spørgeskema til måling af livskvalitet, Thy-PRO.
Overlægen bag det andet studie, der har fået tildelt fire millioner kroner, er Steen Bonnema fra Odense Universitetshospital. Han vil undersøge 100 patienter, som har været i almindelig T4- behandling i mindst tre måneder, og hvor minimum en måling af TSH ligger i normalområdet. Patienterne skal have nedsat livskvalitet i forhold til baggrundsbefolkningen, når man måler via det førnævnte Thy-PRO-skema.
Også her er der tale om et randomiseret, dobbeltblindet overkrydsningsforsøg, hvor patienterne i tre perioder af fire måneder får enten T4, kombinationsbehandling eller thyroid, og hvor hverken patient eller læge ved, hvornår patienten får hvilken medicin. Medicinering sker, så TSH ligger inden for normalområdet. Patientens livskvalitet måles efter hver periode ved brug af Thy-PRO-skemaet.

Af Bente Julie Lasserre

  • 5-10 procent af alle i behandling for lavt stofskifte vil trods normal blodprøve værdier have nedsat livskvalitet og symptomer på lavt stofskifte
  • Kombinationsbehandling er når der gives en kombination af både T4 og T3 i behandlingen af lavt stofskifte. Det kan gives i form af syntetisk fremstillet T4 og T3 eller som thyroid
  • Der er ikke entydige svar på effekten af kombinationsbehandling, så derfor forskes der stadig inden for området og disse to nye studier kan forhåbentlig skabe mere klarhed