Få en god studiestart

Med værktøjet mitstudie.dk kan du allerede ved studiestart tage visse hensyn i planlægningen af dit studie.

Af Karin Toftegaard Matthiesen

Er du studerende med en stofskiftesygdom – eller kender du en, der er? Så læs med her.

I en politisk aftale fra 2021 blev der afsat midler til at udvikle informationsmaterialer til studerende med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser på videregående uddannelser. Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) har tidligere i år udgivet disse materialer, som indeholder viden om 47 fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser – herunder stofskiftediagnoser.

Udfordringer og særlige behov

Som studerende med en stofskiftesygdom kan der opstå udfordringer og særlige behov, og disse er beskrevet i de nye informationsmaterialer.

– Vi har i Stofskifteforeningen selv været med til at kvalificere afsnittet om stofskiftesygdomme i vejledningsmaterialerne. Det er godt, at der kommer fokus på, at der kan være udfordringer med stofskiftesygdomme. Med det nye materiale vil studerende med disse udfordringer også blive taget alvorligt og forhåbentlig få den rette hjælp, fortæller Julie Davey Lund, formand for Stofskifteforeningen.

Et godt studieliv med inddragelse af de medstuderende


Materialet ligger samlet på minstudieplan.dk og kan fungere som en fælles og visuel referenceramme for vejledere og andre ansatte – og det kan være med til at facilitere vejledningssamtaler om eventuelle fremtidige dispensations- og støttebehov.

– Der er rigtig mange gode råd til at få et godt studieliv. For eksempel beskrives det, hvordan undervisningssituationer, gruppearbejde, selvstudie, eksamen, praktik og sociale aktiviteter kan håndteres på en videregående uddannelse for studerende med en stofskiftediagnose, forklarer Julie Davey Lund og slutter:

– Generelt anbefaler vi at inddrage de medstuderende i, hvornår og hvad der opleves som udfordrende i forhold til en stofskiftesygdom. En åben og konstruktiv dialog kan nemlig være et godt redskab, når der skal forventningsafstemmes.

  • Læs om de særlige udfordringer og hensyn der kan gøre sig gældende, når man har en stofskiftediagnose her
  • Læs mere om projektet her.

  • Besøg platformen www.minstudieplan.dk.

  • Download vejledningsmaterialet til ansatte eller bestil et fysisk eksemplar her.